Holbæk NY Dialyse

 Udvidelse af dialyseafdelingen på Holbæk Sygehus. Arbejder vedr. Beton fundamenter, kloak belægning arbejder. 

Kompetenceområder
Kontakt @